Maciej Weinmann Trener
Coach
Konsultant
Praktyk biznesu

Związany od 17 lat z branżą szkoleniową – jako Key Account Manager, Dyrektor Sprzedaży, CEO, a także przedsiębiorca - właściciel utworzonej w 2005 roku firmy Development Partners. Ekspert w zakresie sprzedaży, przywództwa, coachingu oraz psychologii biznesu. Dyrektor programowy i autor unikalnych projektów szkoleniowych "Leadership Development Program” oraz “Akademia Liderów Sprzedaży" - dla osób zainteresowanych kluczowymi i aktualnymi wyzwaniami z zakresu efektywnego przywództwa oraz strategicznego zarządzania sprzedażą. Autor programu i Dyrektor Programowy pierwszej w Polsce wyspecjalizowanej Szkoły Trenerów Sprzedaży: www.trenerzy-sprzedazy.pl

Jest autorem i koordynatorem szeregu projektów rozwojowych oraz szkoleniowych na terenie całego kraju. Szkoli zespoły oraz doradza menedżerom i trenerom liderów rynkowych z wielu branż. W swojej pracy, zawsze koncentruje się na praktycznym aspekcie przekazywanych informacji oraz biznesowym wymiarze proponowanych rozwiązań. Szczególnym priorytetem prowadzonych programów rozwojowych jest wykorzystanie przez Uczestników „uszytych na miarę” narzędzi oraz strategii zwiększających efektywność w codziennym - realnym działaniu w pracy lidera, trenera i coacha.

W prowadzonych projektach rozwojowych Maciej Weinmann weryfikuje teorie naukowe z zakresu psychologii biznesu i konfrontuje je z rynkową rzeczywistością XXI wieku. Dlatego prowadzone przez niego projekty mają „mocne” naukowe fundamenty a jednocześnie wypracowane rozwiązania są gotowymi do wykorzystania przez pracowników strategiami działania, łączącymi wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym. Co ważne, potrafi mówić w sposób jasny i precyzyjny, a co najważniejsze z humorem, o najtrudniejszych wyzwaniach związanych z przywództwem, zarządzaniem i sprzedażą. W prowadzonych przez niego projektach teoria spotyka się z praktyką, dzięki czemu proponowane rozwiązania przynoszą Klientom i Uczestnikom oczekiwane rezultaty. W swoich działaniach opiera się na badaniach naukowych oraz sprawdzonych praktykach biznesowych - jednocześnie zachęca uczestników do kreatywnego oraz innowacyjnego spojrzenia, inspirując do rozwoju. Jego wystąpienia przynoszą niespotykane rezultaty w postaci zmiany postawy oraz rozwoju umiejętności i wiedzy uczestników podczas spotkań integracyjnych, motywacyjnych i szkoleń

Ukończył Nauki Polityczne na Uniwersytecie Wrocławskim, stypendysta na berlińskim Freie Universität: Institut für Publizistik und Sozialwissenschaft Od 2004 roku jest Trenerem i Konsultantem Zarządzania - ukończył w Krakowie Szkołę Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK. Od wielu lat jest akredytowanym promotorem metodologii Insights Absolwent Menedżerskich Studiów Podyplomowych oraz studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Ukończył także Studia Podyplomowe „Psychologiczne kompetencje w Zarządzaniu” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Maciej Weinmann współpracuje z uczelniami wyższymi w ramach studiów podyplomowych. Specjalizuje się w przedmiotach związanych z prowadzeniem szkoleń i andragogiką. W jego zajęciach z zakresu metodyki i organizacji szkoleń oraz prowadzenia prezentacji jako techniki szkoleniowej przez ostatnie 5 lat wzięło udział już ponad 1200 słuchaczy studiów podyplomowych. Promotor licznych prac podyplomowych.

Wstecz